EQology EQ Arctic Pure Oil er Certificeret
 
EQology Omega-3 olier overholder forskellige forskrifter og retningslinjer inden for fiskeri og produktion af Omega-3 olier.
     
 
  GMP, der stiller faste krav til hele produktionsvejen.
 
  Marine Stewardship Council (MSC) er en international non-profit organisation, der blev grundlagt i 1997 for at fremme og udbrede bæredygtigt fiskeri.
 
  CoC (Chain of Custody) betyder, at alle led i kæden fra ”vand-til-tand” skal certificeres.
Fiskerierne certificeres efter særskilt standard (MSC), men MSC CoC er relevant for alle led på land - lige fra auktion til butik/restaurant.
 
  Kølner Liste er et initiativ fra sporten og er en kontrol af, at produktet er ren for dopingsubstanser.
 
  TOTOX-VÆRDI beskriver harskningen af din olie. Jo højere tallet er, jo lettere vil olien harske. Minimumskravet for Totox-værdien i EU er 26. EQology Pure Arctic olier er på 4, hvor mange andre olier desværre ligger meget højere.
 
  PRODUKT-FILOSOFI. I EQology har vi vor helt egen produkt-filosofi, hvor vi tænker at helheden må komme fra naturen. Det samme når vi fremstiller våre produkter.